Navigácia

O škole

História školy

1987 - V tomto roku bola materská škola kolaudovaná, v septembri po prvýkrát otvorila svoje brány pre deti predškolského veku, ako spoločné zariadenie Materská škola s jasľami.

2000 - Materská škola bola zaradená do siete škôl podporujúcich zdravie.

2003 - Materskej škole bola priznaná právna subjektivita.

2008 - Materská škola bola zákonom NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zaradená do sústavy škôl ako škola zabespečujúca predprimárne vzdelávanie ISCED 0.

2009 -1. elokovaná trieda v ZŠ Hollého

2010 - Celková rekonštrukcia materskej školy

2011 - 2. elokovaná trieda v ZŠ Hollého

Novinky

Kontakt

  • Materská škola
    Hollého 40 ,92705 Šaľa
    mshollehosala@gmail.com
  • 0911878525 alebo 031/772 1180
    školská jedáleň : 031/7703302

Fotogaléria