• Zápis do MŠ

      Zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2024/2025

      Zápis detí do Materskej školy Hollého 1850/40 v Šali s vyučovacím jazykom slovenským sa uskutoční v dňoch od 02. 05. 2024 do 15. 05. 2024 na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

      Žiadosti na predprimárne vzdelávanie v materskej škole je možné posielať:

     • OZNAM

      Materská škola so súhlasom zriaďovateľa bude počas veľkonočných prázdnin v dňoch 28.3.2024 a 2.4.2024 uzatvorená ( riaditeľské voľno ) z organizačných dôvodov.

      Prevádzka MŠ začne v obvyklom režime 3.4.2024.

      Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

     • OZNAM

      Z dôvodu nízkeho počtu detí počas jarných prázdnin, budú fungovať dve triedy 1.tr. ( modrý pavilón- prízemie) kde sú deti z 1.,2.,3.,7.tr. a 5.tr. ( žltý pavilón - prízemie) , kde sú deti zo 4.,5.,6., 8.tr.

      V zelenom pavilóne nastal havarijný stav , praskla vodovodná rúra na poschodí a vytopilo plafón na prízemí v kupelni, momentálne tam prebiehajú opravné práce.

     • Oznam

      Milí rodičia,

      rada by som Vás oboznámila s prácami na našom školskom dvore.

      K prvému altánku , ktorý bol financovaný z rodičovských 2 percent, z výhry projektu Tesca, a čiastočne z rozpočtu MŠ, pribudol aj druhý altánok, ktorý bol financovaný z rozpočtu MŠ a aj z peňazí rodičovského združenia.

      Posledný čerstvý prírastok je založenie záhonov s lúčnymi kvetmi ( sú čerstvo zasiate, do mája všetko krásne zakvitne ), za tento projekt ďakujeme p. Matejovi Takáčovi, ktorý so svojimi dvoma drobcami , deťmi našej MŠ, zrotovátorovali, zasiali, označili naše záhony. Pribudnú trváce oznamovacie tabule z názvami rastlín, farebnými fotografiami a pod. Všetky práce si vyžadovali nemalé úsilie , aby sa všetko podarilo a v budúcnosti robili radosť deťom v MŠ.

     • Darujte 2%

      Milí rodičia,

      aj tento rok sa môžete rozhodnúť o tom, komu poukážete 2% (3%) z daní, ktoré ste za rok 2023 zaplatili štátu.

      • 2% ( 3%) je malá čiastka, ktorá má však VEĽKÝ VÝZNAM, pretože
      • 2% (3%) znamená nielen slobodné rozhodnutie občana o spôsobe ich využitia, ale
      • 2% ( 3%) môžete pod
     • Prianie

      Ešte než otvoríme ďalšie dvere , zastavme sa a zrekapitulujme si uplynulý rok.

      Pochváľme sa za každučký moment, okamih pochopenia , za každý sebemenši posun.

      Ďakujeme za vašu dôveru, za všetko , čo nás postretlo , či to bolelo, rozosmutnilo, alebo potešilo.

      Prajem nám všetkým, aby sme každý deň v novom roku prežili čo najlepšie, ako len vieme.Zo srdca ďakujeme , že ste sa s dôverou stali našou súčasťou a dovolili, aby sme sa aj my stali spolutvorcami životného príbehu vašich najmilších.

  • Partneri

   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Presný čas

   Streda 24. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Mapa

  • Kontakty

   • Materská škola
   • 0911878525 alebo 031/772 1180 školská jedáleň : 031/7703302
   • Hollého 1850/40 ,92705 Šaľa Slovakia
   • 37852027
   • 2021702111
   • Renata Prnová renata1prnova@gmail.com
   • Irena Vargová
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje