Navigácia

Voľné pracovné miesta

Spracovanie osobných údajov - tlačivo

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

 

Meno/priezvisko: _____________________________________________

Bydlisko: ___________________________________________________

Dátum narodenia: ____________________________________________

(ďalej len „dotknutá osoba“ )

 

 

Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Prevádzkovateľovi

Materská škola, Hollého 40, 92 705 Šaľa        

IČO : 37852027

 

v rozsahu: predloženom v mojej žiadosti o prijatie do pracovného pomeru vrátane _____ ks príloh

na účel:  uloženia osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa

 

 

súhlas poskytujem na obdobie [1]: _______________

(uveďte počet mesiacov alebo rokov, alebo presný dátum do ktorého nám súhlas poskytujete)

 

 

 

 

 

 

 

Dátum _____________________                                   ______________________________

podpis dotknutej osoby

 

[1] V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila

 

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola
    Hollého 40 ,92705 Šaľa
    mshollehosala@gmail.com
  • 0911878525 alebo 031/772 1180
    školská jedáleň : 031/7703302

Fotogaléria