Navigácia

žiadosť o ukončenie dochádzky

žiadosť o ukončenie dochádzky

....................................................................................................................................................

meno a priezvisko rodiča, adresa trvalého pobytu , PSČ

­­­­­­­­­­­­­

 

 

 

 

 

                                                                                    Materská škola

                                                                                    Hollého 40

                                                                                    92705 Šaľa

 

 

 

Vec: Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ

 

 

Žiadam o ukončenie predprimárneho vzdelávania môjho dieťaťa...................................... v MŠ

 

narodeného....................................................trvalýpobyt..............................................................

 

z dôvodu.......................................................................................................................................

 

Predprimárne vzdelávanie v MŠ žiadam ukončiť dňom..................................................

 

 

 

 

V Šali  dňa........................................                              

 

 

 

                                                                                                   ..................................................

                                                                                                                 podpis rodiča

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypĺňa MŠ

 

  Vyjadrenie riaditeľky MŠ...........................................................

 

   dňa.............................................................................................

 

   podpis........................................................................................

 

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola
    Hollého 40 ,92705 Šaľa
    mshollehosala@gmail.com
  • 0911878525 alebo 031/772 1180
    školská jedáleň : 031/7703302

Fotogaléria