Navigácia

Kontakt

 • Materská škola
  Hollého 40 ,92705 Šaľa
  msholleho@stonline.sk
 • 0911878525 alebo 031/772 1180
  školská jedáleň : 031/7703302

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Štvrtok 16. 7. 2020

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Novinky

 • Prevádzka materskej školy v mesiaci júl ( 1.7. - 24.7.) pre prihlásené deti je od 6,00 - 16,00 hod.

  Deti budú rozdelené nasledovne:

  1.tr. ( modrý pavilón - prízemie ) deti z 1.a 8.triedy

  3.tr. ( zelený pavilón - prízemie ) deti z 2.,3.a 4.triedy

  5.tr. ( žltý pavilón - prízemie ) deti z 5.,6. a 7.triedy

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Tomáš Kis Lucia Pilová Anton Karas

  Magdalene O.E.Konor Ema Zuzulová Timotej Vrzúk

  Laura Mesárošová Patrik Lipták Alex Morávek

  Šimon Danay Dávid Daniel Daniela Látečková

  Tamara Hátašová Samuel Bujko Dominika Matulová

  Tobias Manek Lucia Gulášová Paula Bočkajová

  Samuel Novák Mia Krajčovičová Emily Klenovics

  Hana Tóthová Lukáš Baliga Stella Mentová

  Lilien Salayová Alica Benčíková Nikola Jurášová

 • SPOLOČNÉ FOTENIE DŇA 19.6.2020 . NAPLNOVANÉ JE VONKU, UVIDÍME PODĽA POČASIA.

  Spoločného fotenia sa môže zúčastniť len dieťa, ktoré ráno príde do triedy ( aj keď príde len na fotenie, nakoľko musí mať podpísané vyhlásenie).

 • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19.5. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22.5. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 9.6. 2020 povoľuje mesto Šaľa, zriaďovateľ Materskej školy Hollého 40, Šaľa, prevádzku bez obmedzenia počtu detí v triedach, vrátane činností súvisiacich so stravovaním, ku dňu 15.6.2020

 • Od 1.6.2020 ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvoriť prevádzky materských škôl pri dodržaní organizačných pokynov v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.

  Na základe záverov z porady riaditeľov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a usmernenia zo Spoločného školského úradu Vám oznamujem, že v počiatočnej fáze otvárania materských škôl bude prevádzka materskej školy obmedzená na čas od 7,00 h do 16,00 h.

  Nakoľko v našej materskej škole máme zamestnancov z rizikových skupín, ktorí do práce nenastúpia, dochádzka bude umožnená iba deťom, ktorých obaja rodičia pracujú (nie deťom, kde jeden z rodičov je nezamestnaný alebo na materskej dovolenke).

 • Milí rodičia ,

  určite ste postrehli, že na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR rešpektujúc opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR je možné znovuotvorenie materských škôl od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia materských škôl v spolupráci s riaditeľmi materských škôl môžu rozhodnúť, či materskú školu otvoria a v akom režime. Dochádzka do materskej školy bude dobrovoľná, počet detí na jednu triedu je obmedzený na 15. Prevádzka MŠ bude maximálne 9 hodín. Prednostne môžu do MŠ nastúpiť deti zdravotníkov, policajtov, záchranárov, hasičov, pedagógov, pracujúcich rodičov (nie formou homeoffice). Zákonný zástupca dieťaťa bude môcť naďalej zostať doma s dieťaťom na OČR.Nakoľko je potrebné pripraviť sa na nástup detí do MŠ (vytvoriť skupiny, zabezpečiť personál a množstvo ďalších skutočností s tým súvisiacich), prosím Vás o záväzné prihlásenie detí na mesiac jún. Prihlásiť deti Vás prosím do pondelka 25.5.2020 do 9.00 h v tvare meno dieťaťa, trieda, vyjadrenie: bude alebo nebude chodiť do MŠ – mailom na msholleho@stonline.sk alebo smskou na 0911 878525. Veľmi pekne Vás prosím o pochopenie, vzájomné informovanie sa .

 • Zápis do MŠ sa uskutoční od 4. mája do 15. mája 2020 elektronicky na e-mailovú adresu msholleho@stonline.sk

  osobne : 5. 5. a 7.5. od 9,00 do 11,00 hod. v riaditeľni MŠ,

  6. 5. od 14,00 – 16,00 hod. v riaditeľni MŠ

  Zápis sa uskutoční za dodržania prísnych hygienických a karanténnych opatrení, bez prítomnosti detí.

  Podmienky prijatia:

  Do materskej školy v školskom roku 2020/2021 prijmeme deti od 2,5 – 6 rokov. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie do MŠ riaditeľka MŠ prednostne prijme:

 • Dobrý deň.

  Prajem Vám v rámci možností, krásne prežitie veľkonočných sviatkov, možno nie tých tradičných ako ich poznáme, ale verím , že aj tieto dni nám pomôžu si uvedomiť mnoho vecí , ktoré k životu patria, ale sme na ne akosi zabudli a prestali vnímať a vážiť si ich.

  Info: Čakáme na oficiálne stanovisko z ministerstva dokedy budú školy a materské školy zatvorené. Plánujeme, samozrejme za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení, že budete mať možnosť si prísť ( bez detí ) do MŠ pre veci , ktoré Vám v materskej škole zostali ( papuče, pyžamá, pracovné zošity, výtvarné práce a pod.). O všetkom Vás budeme včas informovať e-mailom, alebo na webovej stránke.

 • Určenie miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ v Šali

  V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a na základe § 2 VZN č. 6/2015 o určení školských obvodov pre jednotlivé ZŠ v meste Šaľa v platnom znení určujeme čas a miesto zápisu do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:

  ZŠ s MŠ, Bernolákova 1, Šaľa od 15. 04. 2020 do 24. 04. 2020

  elektronickou formou

 • Tu https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf nájdete termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola
  Hollého 40 ,92705 Šaľa
  msholleho@stonline.sk
 • 0911878525 alebo 031/772 1180
  školská jedáleň : 031/7703302

Fotogaléria